Theo Verwey The Founder of NAD Therapy

Post view

UIT DIE PUT VAN DEPRESSIE

Ek het 'n merkwaardige omwenteling beleef toe ek met NAD-terapie begin het ná jarelange sielsverlammende energieloosheid toe ek kragteloos voortgeploeter het in die sloot van major depressie ná die dood van ons twee jongste kinders in hul twintigs op 8 Februarie 1993.

Die emosionele stress van die trauma van die verlies van twee kinders put 'n mens liggaamlik uit. Eintlik beteken dit dat die produksie van NAD nie by die eise van die liggaam kan byhou nie.       

In die lang jare van depressie het ek nooit kon dink ek ooit sewentig jaar sou haal nie, maar nou op 84 jaar (Ek word op 4 Oktober 85) is ek vol energie en doen harde  werk terwyl ek ook artikels skryf. Veral die skryfwerk is merkwaardig omdat 'n mens daarvoor volop energie nodig het.            

Destyds het ek gereeld probeer om werk te doen en daardeur krag op te bou. Vandag weet ek jy kan geen wilsbesluit neem om iets aan te pak as jy in die eerste geval nie die liggaamlik energie daarvoor het nie. Jy het energie nodig om sinvol te lees en selfs na musiek te luister. Daarom is dit sinneloos om vir iemand indepressie te sê 'ruk jou reg'. Net so sinloos as om vir 'n parapleeg te sê hy sal gesond word as hy elke dag tien kilometer hardloop.

Ek was so vergeetagtig dat ek op my bed gaan lê om 'n boek te lees net om dan te besef ek het 'n pak bevrore vleis in my hand. My hande het so gebewe dat ek nie 'n koppie tee kon vashou sonder om te stort nie. Ek het anti-depressante geneem en vitamines en kragkos ingeneem, maar het steeds voortgeploeter. Soms het ek probeer om 'n taak te verrig, maar binne tien minute gaan lê. Jare het so verbygesleep.

Uiteindelik het ek van 'n boek oor NAD gehoor en dit toevallig gekry en gelees. Na die behandeling met nikotienamied adonien deokleotied (NAD) het ek weer krag opgebou. Dinge het mettertyd verbeter maar eers toe ek binne drie weke, vier keer die drup-behandeling gekry het, was ek nie meer lus vir sigarette of wyn nie. 'n Driekwart botteltjie Tassies  en 'n pakkie Camel plain was skielik niks meer vir my werd nie.

Ek het die energie gehad om dae lank met hout te werk. Dit was 'n merkwaardige omwenteling. Die ses rooi stoeltjies met olienhoutpote en -leunings is nou nog vir my ekstra mooi omdat dit die eerste bewys van my nuwe lewe was. Sedertdien het ek binne drie jaar 104 stukke baie landelike stoele, banke en tafels deure en ook beeldhouwerk vir 'n wildplaas in Botswana. Sedert Augustus 2012 het ek 27 olienhout- banke en -stoele gemaak benewens ander  werk, skottelgoedwas, wasgoed stryk en kosmaak. En twee van my beeldhouwerke in olien en karee word by die  Saxon-hotel se uitstalling van 23 kunstenaars uitgestal.

Maar die belangrikste is dat my verstand helder genoeg is dat ek nou vir seker tien jaar al vier boeke elke drie weke uitneem en met insig lees. Meesal boeke wat  my kennis en insig verbreed.Gesonde werk is feitlik soos 'n spoor vir die stroom gedagtes deur jou brein.

Sederdien onderhou ek my NAD vlakke met Nutripyn kapsules wat my NAD vlakke en voeding ondersteun. NAD speel 'n deurslaggewende rol wanneer plante sonlig in energie omskakel. In 'n Duitse skets van sowat twintig jaar gelede word aangetoon hoe NAD op drie-en-negentig plekke in die menslike gestel 'n kernrol speel. Vandag dui die wetenskap reeds 500 funksies in die menslike liggaam aan waar NAD ‘n uiters kardinale rol vervul.

Die menslike liggaam van ongeveer 70 kg, bestaan uit nagenoeg 30 triljoen selle en 39 triljoen bakterie. Hoewel hulle so klein is dat die selle eers teen 1860 uitgeken is met die ontwikkeling van die mikroskoop en die selteorie toe ontstaan het, beweeg daar binne elke sel  baie dermiljoene atome en molekules teen ontsaglike snelhede en te midde baie klein elektriese ladings om boodskappe oor te dra. Voelsel uit die spysvertering word in die selle verwerk in molekules wat as kragstasies dien en die energie verskaf waardeur selle afgebreek en herbou word. Dit is hier waar NAD een van sy grootste rolle speel om energie (ATP) op te wek. Vandag weet ons dat geen lewe moontlik is sonder hierdie klein wondermolekuul NAD en die ondersteunende voeding daarby nie.

 KOOS BOTHA het vir Die Vaderland gewerk tot Maart 1962, daarna elf jaar vir die SAUK-nuusdiens en toe weer 20 jaar vir Die Transvaler tot April 1993. Sy twee jongste kinders, Daan (25) en Ruth (20) is in Februarie 1993 in 'n padongeluk by Winburg dood. Hy het op 9 Februarie sy kinders gaan uitken op Winburg en in Bloemfontein. In die jare daarna het hy oor hul dood geskryf en sy boek daaroor, Flenters van die Ewigheid, het in Julie 2015 verskyn.

Uitgewersresensie: Dit is nie net ’n beskrywing van pyn wat met kinderverlies gepaard gaan nie, maar besinning oor die lewe en oor die skrywer se godsbegrip. Oor die rou smart ná die verlies van ’n kind of kinders is daar baie geskryf, gedig ook, maar hierdie teks is wesenlik uniek. Die skrywer se unieke seggingskrag en die wyse waarop hy die leser saam laat afdaal na die dieptes van sy ellende, maak groot dele van hierdie boek werklik aangrypend.

Die skrywer se taalvaardigheid en sy vermoë om sy diepste emosies te verwoord, is sonder twyfel die sterkste positiewe eienskap van die boek. Botha beskik oor 'n besondere seggingskrag met ’n rykdom van beelde. Daar is wonderbaarlik ontroerende gedeeltes. Hy skryf vaardig oor sy eie ervaring van depressie, bestaansangs en ook oor bipolariteit. Die stuk oor sielsverlamming is dalk die treffendste wat ek nog oor hierdie stadium van rousmart gelees het. Naas die hooftema, die rou smart, vorm die ontwikkeling van sy godsbegrip tot ’n soort panteïsme en kan in hierdie dae van die oop teologiese gesprek al vir sommige lesers ’n rede wees om die boek te koop.

Dr Ansie Gous, sielkundige en pastoriemoeder wat al die dood van haar tienerdogter beleef het:Ek het dit met diep ontroering en baie trane gelees. Dit is aangrypend. 

Johann Symington: Soos wat ek hier sit, loop die trane en vloei 'n duisend gedagtes deur my kop. Wat 'n wondertalent het jy nie om seer te deel, hartseer te laat leef en moed te gee nie. Dit is 'n wonderlike ontroerende stuk werk. Ek hoop baie meer stukkende mense kry die voorreg om dit te lees. 

Elza Miles: Ek het my hart stukkend gehuil. Ek stem honderd persent saam met Johann Symington. 

Antjie Krog: 'n Sterk roerende vertelling, met die vermoë om gebeurtenisse visueel aangrypend te beskryf. 

Marinus Wiechers: Ek het die manuskrip met absolute ontroering, op een slag dwarsdeur gelees. Wat my aan die hart gegryp het, is hoe die skrywer die elegiese met die kleinste daaglikheid, die voëlgesang in die oggende, die skemeraande en al die herinneringe kon laat versmelt tot 'n loflied aan die lewe self. Die beskrywing van die ellendes van depressie is nie net uiters insiggewend nie maar terselfdertyd troostend. Uiteindelik transendeer die smart na 'n soeke na ' n kosmiese bestaan van die godheid. Ek vind dit groots. In die geheel beskou, is die skrywe 'n toonbeeld van die uiteindelike fase van die rou, 'n fase van troostende berusting ten spyte van voldrae pyn, maar wat tog 'n fase van gelouterde vreugde. 

Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Rate
840 votes
NAD Therapy

NAD+Phyto 90 Veggie Caps registered as NutriPYN is the new formulation of NAD Therapy all-in-one daily capsule

NAD+Phyto

 

If you want to experience healthy aging, you need to make sure that you are giving your body the fuel that it needs. 

NAD+Phyto is a comprehensive NAD formula in a single daily supplement.

The NAD+Phyto ingredients are selected on a thorough understanding of their actions and their combined synergistic reactions. The combined effect of each nutrient result in a sum which is synergistically more powerful than the sum of the individual ingredients by themselves. Using pure NAD (not derivatives or precursors) together with the right combination of supporting whole foods in a specific, useful and save amounts, with the long term daily dosage in mind, makes this formulation of NAD+Phyto capsules impeccable when looking at the degree to which each nutrient can be absorbed by the body through out the day. Furthermore was each ingredient particularly targeted to enhance and support the harmonized functions of NAD in each cell.

The formulation of NutriPYN 90 capsules are based on the practical and clinical experience in a multi-professional treatment setup on an out-patient basis since 1989: 

- the experience and feedback of more than 12 000 patients of all ages 

- collaboration and feedback from both local and international health practitioners 

- interpretation and application of thousands of research articles - thousands of blood test results from pathological laboratories and pin prick blood tests 

- interpretation and application of thousands of internationally excepted psychometric test results


  • NAPPI Code 707320-001

 

Recommend
Actions
Categories
Health (1 posts)
Tags
Post info
09.03.2019 (590 days ago)
Theo Verwey The Founder of NAD Therapy